Fundacja In Corpore

Fundacja In Corpore działa przede wszystkim na terenie województwa podkarpackiego w myśl przyjętej zasady, że region w którym prowadzi działalność jest małą Ojczyzną i wszelki wysiłek i pomoc powinny być kierowana wyłącznie do osób niepełnosprawnych mieszkających w województwie podkarpackim. W myśl tej zasady Fundacja In Corpore organizuje dla swoich podopiecznych i pracowników wycieczki do atrakcyjnych miejsc województwa podkarpackiego i współpracuje z organizacjami pozarządowymi mającymi swoje siedziby na terenie Podkarpacia.