Kontakt

FUNDACJA IN CORPORE w Rzeszowie
Telefon: 533 340 464
E-mail: zaz.fundacjaincorpore@gmail.com
Adres: ul. Tarnowska 107, 35-502 Rzeszów
Poprzedni adres: ul. Targowa 9, 35-064 Rzeszów
KRS: 0000535376
REGON: 36032525200000
NIP: 8133699500